Bergans Fritid AS

  • Bergans4
  • Bergans2
  • Bergans1
  • Bergans5
  • Bergans3

Bergans Fritid AS

Bergans hadde et akutt behov for flere plukklokasjoner pga stor økning i sortimentsbredden, særlig på lavfrekvente varer. Vareplukk foregår manuelt med plukkvogner fra gulv, og vi ønsket ikke at lagervolum skulle gå tapt. Man ønsket heller ikke å anskaffe spesialtrucker for plukk i høyden. 

Løsning:

Det ble foreslått en løsning med uttrekksrammer på gulv, inne i pallereolene som sto der fra før. Dette er en ny måte å bruke Constructor's sortiment på. Denne løsningen består av doble småvarereoler av typen HI280 med og uten skillevegger. Reolene er plassert på uttrekningsrammer av typen FS670-CON.

Kapasitet:

Småvarereoler del 1:

Antall hyller i høyden: 4 stk. inkl. bunnhylle
Antall hyllemeter totalt: 920 hm. inkl. bunnhylle
Antall plukkplasser totalt: 2760 stk
Reolhøyde: 2100 mm
Hylledybde: 400 mm
Hyllelengde: 1000 mm

Småvarereoler del 2:

Antall hyller i høyden: 5 stk. inkl. topp - og bunnhylle
Antall hyllemeter totalt: 1150 hm.  inkl. topp - og bunnhylle
Antall plukkplasser totalt: 3450 stk
Reolhøyde: 2100 mm
Hylledybde: 400 mm
Hyllelengde: 1000 mm

Uttrekksrammer Type  FS670-CON:

Lastflatens dimensjon: 840x1240mm (bxd), Total bredde: 895 mm
Belastningskapasitet : 600 kg (utbredd last)
Uttrekkskapasitet : 70% = 840mm
Uttrekksdelen er låst i innskjøvet stilling og frigjøres via handtaket