Mesanisystem - Constructor Norge

Mesanisystem

  • Electrolux Distriparts, Jönköping - Mesanin småvarereol - Constructor Norge AS

    Electrolux Distriparts, Sverige

    Constructor gjorde en analyse basert på de viktigaste faktorene; plukkhastighet, lagerkapasitet og personal. Dette resulterte i en løsning som effektiviserte deres lager.

  • Flisekompaniet AS - Pallereol P90, Småvarereol HI280, Mesanin

    Flisekompaniet, Hønefoss

    Flisekompaniet flyttet inn i nytt bygg hvor både lager og butikk skulle samlokaliseres.