Jernia AS, Sentrallager

  • Jernia1
  • Jernia2
  • Jernia3

Jernia AS, Sentrallager

Jernia AS hadde behov for frigjøring av areal og høyere effektivitet ved plukking av bedriftens “småvarer”. Benyttet areal var ca. 600m2.

Løsning:
Constructor foreslo å bytte ut de eksisterende småvarereolene, 2 etasjers løsning, med CTS-heis- automater for å utnytte lokalets store takhøyde.
Valget ble 7 stk heisautomater med 11 meters høyde. Arealbehovet ble på denne måten redusert til ca. 60m2. Effektivisering ble også et resultat av investeringen. Antall plukkere av “småvarer” ble redusert fra 6 til 2 personer, og fikk dermed frigjort 4 personer til andre oppgaver. Samtidig ble arbeidsoppgavene mindre fysisk krevende, og sykefraværet er så godt som eliminert.

Løsning:

Constructor foreslo å bytte ut de eksisterende småvarereolene, 2 etasjers løsning, med CTS-heis- automater for å utnytte lokalets store takhøyde.Valget ble 7 stk heisautomater med 11 meters høyde. Arealbehovet ble på denne måten redusert til ca. 60m2. Effektivisering ble også et resultat av investeringen. 

Antall plukkere av “småvarer” ble redusert fra 6 til 2 personer, og fikk dermed frigjort 4 personer til andre oppgaver. Samtidig ble arbeidsoppgavene mindre fysisk krevende, og sykefraværet er så godt som eliminert.

Kapasitet:

Artikkelnumre: ca 8000 varenummer
Lagringsflate:  pr.maskin 157 m2 (totalt 1097 m2)
Maskinhøyde: 11 meter
Antall plukk pr. dag: 2000 ordrelinjer