Lagerautomater har på kort tid økt virksomhetens produktivitet.

  • Dani-tech_1
  • Dani-tech_2
  • Dani-tech_3
  • Dani-tech_4

Lagerautomater har på kort tid økt virksomhetens produktivitet.

Da Dani-tech flyttet inn i nye lokaler,  optimerte de lageret med 4 intelligente lagerautomater.

Installationen av 4 TORNADO lagerautomater har gjort en verden til forskjell med hensyn til effektivitet, overblikk, styring samt sikkerheten for personalet. Uttover det sparer Dani-tech tid og plass i forhold til den gamle reolinstallasjonen.

Løsning:

De 4 TORNADO lagerautomatene inneholder komponenter, som ikke kun inngår i den daglige produkjonen, men også sendes direkte til kundene. Automatenes høye effektivitet har økt produktiviteten i hele firmaet. Tidligere måtte både salgskonsulenter og verkstedsfolk delta i den fysiske håndteringen av artikler på lageret. Dette er ikke lenger nødvendig, og derfor kan de nå fokusere på deres reelle arbeid: å selge og samle maskiner. Lageret kan nå påta seg flere oppgaver, som frigjør ressurser til vekst og produksjon andre steder i virksomheten.

Plukking skjer hurtigere med ferre feil, som har forbedret kundetilfredsheten.

Kapaciteter:

Antall lagerautomater: 4
Høyde på TORNADO: 6 meter
Skuffbredde: 4000 mm
Skuffdybde: 820 mm
Totalt antall hyllemeter: 660 meter
Antall skuffer i hver TORNADO: 50