Referanser - Carton Flow

  • Coloplast, Danmark

    Coloplast, Danmark

    Med mesaninkonstruksjonen bruker vi hele det tilgjengelige området på to nivåer. Vi behøver også mindre utstyr og det er mer fleksibelt ved endring av layout.