Gjennomtenkt innredning av lager sikrer effektiv forsyning til kundene.

  • Constructor-Denmark_Energimidt_4
  • Constructor-Denmark_Energimidt_1
  • Constructor-Denmark_Energimidt_3
  • Constructor-Denmark_Energimidt_5
  • Constructor-Denmark_EnergiMidt_2

Gjennomtenkt innredning av lager sikrer effektiv forsyning til kundene.

EnergiMidt er en moderne virksomhet, som leverer strøm og det nyeste FiberBredbåndet. Det nye lageret i Silkeborg dekker 2000 m2 og er optimalt utnyttet i både høyden, bredden og lengden.

Med en kombinasjon av stasjonære og mobile pallereoler har EnergiMidt fått så god reolplass, at de både kan ha plukk-, buffer- og "fjernlager" under samme tak. Samtidig har den fysiske organiseringen av varerne og vårt elektroniske lokaliseringssystem minimert tiden man bruker på søking og håndtering.

Løsning:

De stasjonære pallereolene rommer 550 palleplasser og er hurtig og fullt tilgjengelige. De mobile pallereolene inneholder nesten 1000 palleplasser og anvendes til oppevaring av lavfrekvente varenummer. På gulvnivå er flere palleplasser utstyrt med palleuttrekk. Disse er lett tilgjengelige og gjør det mulig å plukke fra pallen i ergonomisk korrekt høyde. En vakumløfter henger fra loftet og anvendes ved løft over 20 kg.

I den andre enden av lageret er det installert en mezzanin med småvarereoler både oppe og nede. Løsningen gir mer enn 3.300 hyllemeter oppevaringsplass.

Uttover dette har Constructor levert grenreoler til både uten- og innendørs bruk, pallereoler til kabeltromler, ekspeditsjonsskranke og folieringsmaskin.

Kapasiteter:

Antall palleplasser: 1550
Antall hyllemeter: 3300
Lagerareal: 2000 m2