Electrolux Distriparts AB, Jönköping

  • Hi280_Electrolux_ref_2
  • Hi280_Electrolux_ref_1
  • Hi280_Electrolux_ref_3

Electrolux Distriparts AB, Jönköping

Electrolux Distriparts AB i Jönköping ligger i det "heteste" logistiskkområdet i Sverige. Selskapet er en veletablert 3P-logistik leverandør. Electrolux Distriparts lager er på 35.000 m² og håndterer ca 125.000 artikkelnummer.

Electrolux Distriparts behøvde å ekspandere og effektivisere sin virksomhet. Electrolux Distriparts tok beslutningen å gå vekk fra kranlager og heller til manuelt plukklager.

 

Løsning:

Electrolux Distriparts gjorde tilsammen med Constructor en analyse basert på de viktigste faktorene; plukkhastigheten, lagerkapasitet, personal og dette resulterte i en tradisjonell lagerløsning som bygger på småvarereolen HI280 i 2 nivåer med mesanin, kombinert med mobile reoler og pallereolen P90.

Investeringen har resultert gjort lageret mer effektivt og fleksibelt.

 

Kapasitet:

  • 15.000 hylleplan av småvarereolen Hi280, med varierende hylleplansdybde.
  • 24 enheter Mobile reoler som innholder 43.920 skuffer.
  • Pallereol P90 i varierende høyde med plass til ca 35.000 paller.
  • Mesanin på 600 m².