Fresenius Kabi AS

  • FreseniusKabi1
  • FreseniusKabi2
  • FreseniusKabi3
  • FreseniusKabi4
  • FreseniusKabi5
  • FreseniusKabi6
  • FreseniusKabi7

Fresenius Kabi AS

Bedriften hadde behov for større lagerplass og bygde nytt lager i tilknytning til gammelt. Det nye lageret skulle dekke flere funksjoner, råvarelager, ferdigvarelager og egen avgrenset plass for etiketter til legemidler. Mange operatører og varierende omløpshastighet på varene var forhold som måtte vurderes i forbindelse med optimal arealutnyttelse. 

Løsning:

Heis automat Tornado ble valgt til løsningen av etiketter til legemidler. Dette er en svært sentral og ytterst kritisk del av produksjonsprosessen, denne delen er sikret og avlåst med adgangsbeg- rensning. Pallereol P90 ble løsningen for de mer høyfrekvente varene, både råvarer og ferdigvarer. Reolene er i tillegg utstyrt med kjøreunderganger, stolpebeskytterer og eget merkesystem.

For maskimal arealutnyttelse er lavfrekvente varer plassert i MOVO, mobil pallreol.

Kapasitet:

Lagerautomat Tornado
Maskinhøyde: 9500 mm
Antall brett: 59 stk
Brett dimensjon: 4000x820 mm
Brett last: 300 kg
Antall løpemeter: 236 lm
Antall m2 lagringsflate: 193,5 m2
Lagringsvolum: 46,02 m2

Pallereol P90
Pallplasser: 5764 paller
Reollengde: 35/65 meter
Reolhøyde: 8/9 meter
Antall paller i høyden: 6 paller

MOVO - Mobile pallereoler
Vognlengde: 23 meter
Reolhøyde: 8,5 meter
Lastekapasitet: 256 tonn pr. vogn
Pallplasser: 2016 paller
Betjening: Styring fra truck