Forsvarets logistikkorganisasjon, FLO

  • FLO1
  • FLO2
  • FLO3
  • FLO4
  • FLO5
  • FLO6
  • FLO7
  • FLO8
  • FLO9

Forsvarets logistikkorganisasjon, FLO

FLO, Kjevik flyttet inn i nye lokaler og ønsket løsninger tilpasset sine behov for rask og effektiv håndtering. Materiellet, som er av svært forskjellig beskaffenhet, måtte ha løsninger for hurtig og enkel betjening ved både inn- og utleveringer av materiell.

Løsning:

For tilfredtillelse av alle krav ble det foreslått en totalløsning basert på flere forskjellig delsystemer som hver dekket sitt behov. Delssystemene består av Pallreol P90 for oppbevaring av større kolli på og i pall, Gjennomløspreol for uniformseffekter/materiel, HI280 som bufferlager av uniformseffekter, Heisautomat for smådeler og Compactus mobile reoler for annet forbruksmateriell.