Vegvesenet, Holtermoen

  • vegvesen1
  • vegvesen4
  • vegvesen2
  • vegvesen3
  • vegvesen5

Vegvesenet, Holtermoen

Sandli bygg AS på Ørje fikk dette oppdraget, og Constructor Norge AS vant anbudsrunden.

Leveranseomfang:
Grenreol med 3 nivåer og tak. Armene er 1 300mm dype og tåler 1 000kg. Grenreolen består av 27 fag med 1 000mm lengde og 30 fag med 2 000mm lengde. Total lengde av reolen er 90m. Reolen er 4 000mm høy.

I samarbeid med totalentreprenøren, Sandli Bygg, har vi sammen detaljprosjektert betongfundamentet med reolen på samt innfesting av ryggene bak reolen.

Målet med installasjonen: Veivesenet skal lagre broelementer av forskjellig type og annet tilhørende materiale i reolen. 
Ved skade på en bro, eller andre krisesituasjoner skal man for eksempel kunne erstatte den ødelagte broen.