Statnett SF

  • Statnett1
  • Statnett2
  • Statnett3
  • Statnett4
  • Statnett5
  • Statnett6
  • Statnett7
  • statnett8

Statnett SF

Statnett bygger nytt beredeskapslager på Nesbyen og ønsker en fleksibel og arealeffektiv løsning for lagring av mastemateriell og tilhørende utstyr i kaldtlager, samt lagerplass i en varmdel for verktøy og forbruksmateriell.

Løsning:

Materialet som skal lagres er av varierende størrelse og vekt, og det er av vår oppfatning at en løsning med grenreoler bygget opp med hylleplan mellom grenene vil gi den ønskede fleksibiliteten, og gi en god utnyttelse av lagerflaten.

Ved å velge denne løsningen kan man lagerlegge komplette "kit" med masteeelementer, travers og monteringsdetaljer, slik at uttak av deler skjer fra ett sted, med mindre mulighet for feilplukk og for manko på skadestedet. 

Statnett vil også ha behov for lagring av større kvanta tunge reservedeler på pall, en del av lageret er derfor planlagt med konvensjonelle pallereoler.

Vi tilbyr også spesialdesignet grenreol for opphenging av komposittisolatorer og grenreol for lagring av liggende isolatorer med fleksibel inndeling av lengder. Statnett trenger også mer plass i bølgetråd, og vi har tatt med reoler for komplettering.

I varmlageret tilbyr vi pallereoler med tilpassende småvarereoler i nederste nivå. Småvarereolen vil ha stenger for oppheng av jekker, stropper og rundsling for tørking, samt hyller for lagring av stykkgods og lagerbokser.

Kapasitet:

Ca 1200 m2 hylleplan i grenreoler
Ca 1000 palleplasser à 1000kg