Utendørs grenreol løste kapasitetsproblem

  • SEAS_1
  • SEAS_2
  • SEAS_3
  • SEAS_4

Utendørs grenreol løste kapasitetsproblem

SEAS-NVE er Danmark’s største forbruker-eide forsyningsselskap. Deres kjernevirksomhet er levering av energi og kommunikasjon til danske kunder.

SEAS-NVE manglet utendørs lagerkapasitet, og ønsket samtidig å frigjøre plass til andre formål.


Løsning:

Grenreolene består av 40 Medium L-søyler, som er montert med 1500 mm avstand. 120 grener med en lengde på 1200 mm er monteret inkl. endestopp. Hver av grenene kan klare en belastning på 200 kg.  Grenreolerne er også forsynet med ryggavstivning og betongankre.

Kapasiteter:

Antall stammer: 40
Antall grener: 120
Belastning/gren: 200 kg