Babcock & Wilcox Vølund, Esbjerg Danmark

  • Babcock
  • Babcock1
  • Babcock2
  • Babcock3
  • Babcock4

Babcock & Wilcox Vølund, Esbjerg Danmark

I Esbjerg ligger den amerikansk eide industrivirksomheten Babcock & Wilcox Vølund A/S, hvor de konstruerer og produserer store avfaldsforbrenningsanlegg til levering i hele verden, dog primært i Skandinavia og Nordeuropa.

En ambisiøs vekststrategi for virksomheten krevde en reorganisering av lagerdriften og en mer behovsoptimeret lagerindretning. Lageret lå spredt på flere adresser. Nå ble det ny strategisk fokus på økt effektivitet, og det var  opplagt å samle hele lageret på én lokasjon - i 2 haller.

Løsning:

I den ene lagerhallen leverte Constructor en god grenreol-løsning som utnytter plassen ved hjelp av en spesialtruck som kan kjøre sidelengs i mellomgangene. I den andre hallen har Constructor levert kraftige pallereoler til alle de tunge komponentene og en effektiv lagerautomat, som sikrer hurtigere plukk av mindre komponenter og færre feilplukk.

Kapasiteter:

Automathøyde: 7 m
Antal skuffer i automat: 36
Belastning pr. skuff: 500 kg
Høyde på pallereoler: 6 til 8 meter
Belastningskapasitet pr. bjelkepar: 3200 kg
Grenreol: antall nivåer inkl. fot: 2 x 5 (dobbelt grenreol)
Grenreol: maks. belastning pr. arm: 1200 kg