WMS og styresystem - Constructor Norge AS

WMS og styresystem

  • Tess, Norway

    Tess, Norway

    Hovedlageret til Tess var så fornøyd med de tre maskinene de hadde at de valgte å bestille 8 nye maskiner av typen Tornado fra Constructor. På den måten har de mangedoblet kapasiteten på smådeler.

  • WMS og styresystem - Stema Engineering, Danmark - Constructor Norge AS

    Stema Engineering, Danmark

    Stema hadde voldsom plassmangel på lager sitt. Lokalet var spekket med pallereoler, som gjorde plukk/lagring inneffektivt pga. lange gå-avstander.