Diversey, Danmark - C-WIS - Constructor Norge AS

C-WIS projekt ga ekstra gevinst

  • Diversey_4
  • Diversey_3

C-WIS projekt ga ekstra gevinst

Diversey utvikler og selger rengjørings- og hygieneprodukter. Firmaets styrke er spesielt utvikling av effektive, men også miljøvennlige og bæredyktige produkter.

Diversey hadde behov for å optimere logistikken på lageret samt skifte ut truckparken. For å være i forkant av situasjonen var det viktig å analysere plukkemønsteret i form av behov, tid etc. Derfor ble Constructor Logistics valgt som samarbeidspartner.

Diverseys ERP- og WMS-system hadde kun begrensede muligheter i forhold til å trekke ut data på ABC-varenes plassering på lageret. Det kan til gjengjeld C-WIS programmet fra Constructor, som trekker alle data til logistikk-analyser fra edb-systemene.

Analysen og den optimerede vareplasseringen ga Diversey helt nye muligheter for å løse de nåverende problemene med lokasjonsstrategi, layout og utstyr. C-WIS analysen har betydd mindre truckbehov og hurtigere ekspedisjon.

Diversey estimerer at de årlig sparer ca. 800.000 kr. som et resultat av analysen, og det før de har skiftet ut truckparken. Helt konkret kan Diversey skifte ut noen av de dyre plukktruckene med langt mer velegnede og billigere truckmodeller.