Danlaser, Danmark

  • Danlaser_1
  • Danlaser_2
  • Danlaser_3
  • Danlaser_4
  • Danlaser_5

Danlaser, Danmark

Traveleten i virksomheten Danlaser er gjennom flere år blitt større og større, mens plassen til produksjon og lager er blitt mindre. En nybygget produksjonshall løste problemet.

Da de nye produksjonslokalene ble tatt i bruk hadde Constructor allerede vært med som sparringspartner på design og layout.

Løsning:

Med det fleksible veggsystemet Cassette900 ble det etablert 14 sveisekabiner. Uttover det ble det bygget et lukket og støvfritt sveiserom til sveisning i rustfritt stål - slik som med veggsystemet. Cassette900 systemet har flere fordeler:

  • Det er et modulbygget system, som er lett å de- og remontere på en ny lokasjon.
  • Det er lett å utvide og utgjør en sterk og stabil løsning til oppevaring av utstyr, verktøy, reoler etc.
  • Da Cassette900 er bygget av brannhemmende materiale – stål, gips og mineralull - er brannbeskyttelsen fremragende.

Kapasiteter:

Antall sveisekabiner: 14 meter
Antall lukket sveiserum: 1