Maritim AS

 • Maritim_2
 • maritim_1
 • Maritim_3
 • Maritim_4

Maritim AS

Maritims omsetningen har vært økende og behovet for mer lagerplass var stort. Lokalet ble utvidet, og Constructor ble kalt inn for å komme med forslag til løsninger på lageret. Forutsetningen var best mulig plassutnyttelse til Maritims varer, som har en stor spennvidde hva gjelder fysiske mål.

 

Løsning
Behovet for pallplasser ble definert, og område ble avsatt til Pallreol P90 i nybygget. Eksisterende mesanin i gammelt bygg ble utvidet, samt ny mesanin i nybygg på restareal. HI280 Småvarereol ble brukt under mesaninen til småvarelager/plukklager.

Behovet for pallplasser ble definert, og område ble avsatt til Pallreol P90 i nybygget. Eksisterende mesanin i gammelt bygg ble utvidet, samt ny mesanin i nybygg på restareal. HI280 Småvarereol ble brukt under mesaninen til småvarelager/plukklager. 

Kapasitet:

Hi280 Småvarereol: 

 •  Hyllemeter: 1385 hyllemeter
 • Reollengde: 15 meter
 • Reolhøyde: 2,1 meter
 • Hyller i høyden: 7 stk

Pallereol P90:

 • Pallplasser: 1245 palle
 • Reollengde: 20 meter
 • Reolhøyde: 6,5 meter
 • Paller i høyden: 5-6 paller

Mesanin:

 • Påbygg: 270 m2
 • Nybygg: 440 m2