Hattelco AS

  • Hattelco1
  • Hattelco2
  • Hattelco3
  • Hattelco4

Hattelco AS

Stadig økende plassbehov til et økende sortiment gjorde det nødvendig å etablere et nytt lager. Strenge FIFO-regler av parti-innkjøp, krever egne lokasjoner for hvert parti, og oppbevares derfor i bulk, med de krav dette stiller til gulvareal.

Løsning:

Maksimal gulvplass fikk Hattelco ved å velge mesaninløsning, slik at gulvet kunne utnyttes i to nivåer. Mesanin ble levert med rekkverk, trapp og pallport.

Kapasitet:

Mesanin: 425 m2
Bæreevne: 700 kg pr. m2