Mobile Bibliotekreoler

 • Boijmans van Beuningen, Holland

  Boijmans van Beuningen, Holland

  Etter en omfattende renovering ble Museet Boijmans Van Beuningen utstyrt med kompaktreoler fra Bruynzeel.

 • Universitetsbiblioteket i Newcastle, England

  Universitetsbiblioteket i Newcastle, England

  Ett nytt ekstra høyt Compactus mobilt hyllesystem frigjør viktige leseplasser for studentene ved universitetet i Newcastle. Arbeidet krevde at 8000 hyllemeter med bøker og tidsskrifter ble flyttet fra biblioteket til et eksternt sted. Ettersom bibliotekets eksisterende...

 • Biblioteksreoler - Roskilde Universitetsbibliotek, Danmark - Constructro Norge AS

  Roskilde Universitetsbibliotek, Danmark

  Constructor har levert Compactus kompaktreoler til 8 km vitenskapelige tidsskrifter, hvor det er lagt vekt på plassoptimering og design.

 • Nordisk Museum, Sverige

  Nordisk Museum, Sverige

  Nordisk Museum har løsning med Constructors kompaktreoler, med fronter i grafittgrå farge. Gangbelysningen tenner og slukker automatisk og den totale oppbevaringskapasitet er 4578 hyllemeter.