Skilt- og merkesystem

Beskrivelse

Skilt- og merkesystem

Alle lager trenger et merkesystem. Grunnleggende for en effektiv håndtering på et lager, er korrekt og rask identifisering ved såvel plukking som innlasting av gods.

Et artikkelregister er ofte koblet til merkesystemet, og gir dessuten informasjon om lagerstatus. Lagersaldo og bestillingspunkter. Feilplukk forårsakes vanligvis av dårlig merking og kan enkelt unngås ved rasjonell og tydlig merking av lagerets oppbevaringssystem enten det gjelder lagerreoler eller automater.

Lagerets merkesystem er vitalt og avgjørende for bedriftens effektivitet. Hver lagerplass må utstyres med en adresse, som på entydig vis identifiserer lagerplassen. Mest vanlig er at man lar lageradressen være plasser i et koordinatsystem der man får en logisk og veldefinert lagerplass. Dette gjør at man gjennom en planlegging av plukkruten, får kortest mulig gangvei. Constructors merkesystem er et komplett program av etiketter og holdere for oppmerking av et lager.


Raskt budsjettoverslag for smådelshåndtering »

Produkt info

Skilt- og merkesystem

I vårt produktspekter for Merkesystem, finnes alt fra artikkeletiketter til område- og gangskilter, for manuell eller strekkodelesing.

Det er grunnleggende for et lagers effektivitet at man har et tydelig merkesystem for identifisering og systematisering, og dermed eliminere feilplukk og etterfølgende problem.

Bokstaver og tall på etiketter med beskyttelsesplast og/eller med selvheftende/magnetisk bakside, samt strekkodemerking. Alt som kreves for en effektiv og rasjonell oppmerking av et lager. Merkesystemene er alltid kundestyrt og tilpasses hvert enkelt lagers spesifikke oppbygning.

Spesifikasjon

Skilt- og merkesystem

Constructors komplette merkesystem består av:

  • Etikettlister, selvklebende eller med magnet, for ulike typer hyller og bærejern for pallereoler fra Constructors produktprogram.
  • Gangskilt, rette eller vinklet.
  • Kortholdere
  • Etikettholdere for pallekarmer.
  • Bokstaver: A-Ø, Tall: 0-9.
  • Selvklebende etiketter av forskjellig type.
  • Fare og informasjonsskilter av alle slag
  • Selvklebende merking til gulv