Rullebaner / Transportbaner

Beskrivelse

Rullebaner / Transportbaner

Transportbaner eller rullebaner er vanlig i tilknytning til lager og produksjon, ved håndtering og transport av gods. Rullebaner finnes både som faste moduler som bygges til ønsket bane, eller kan sammen med våre partnere skreddersys til ditt lager.

Vareflyten er en nøkkelfunksjon i mange bedrifters internlogistikk. For å optimalisere vareflyten kreves riktig dimensjonerte og designede rullebaner.