Mobile Småvarereoler - kompaktlagring

Beskrivelse

Mobile Småvarereoler - kompaktlagring

Smådelsoppbevaring kan foregå på flere forskjellige måter, avhengig av hvilken type artikler som skal oppbevares. Pakningsstørrelser, inn- og utlastningsfrekvenser osv. Avgjørende for valg av lagerutstyr er lagerets sammensetning og størrelse. I mange tilfeller har det vist seg at mobile småvarereoler, kompaktlagring er riktig lagringsform.

Du har behov for økt lagerkapasitet, men har begrenset med gulvflate. Da kan mobile småvarereoler være et godt økonomisk alternativ til en kostbar utbygging. Tilgjengelig areale kan utnyttes maksimalt. Mobile småvarereoler har en mengde ytterligere fordeler ved høy grad av sikker lagring. Vårt omfattende tilbehørsprogram kan også benyttes til mobile småvarereoler.


Raskt budsjettoverslag for smådelshåndtering »

Produkt info

Mobile Småvarereoler - kompaktlagring

Småvarereol HI280 er et svært allsidig produkt, og når den kombineres med Compactus mobile vogner, oppnår du optimal kompaktlagring. Småvarereolene monteres på skinnegående vogner i ønsket dybde, høyde og bredde etter HI280 standardmål. Systemet kan avlåses og gjøres tilgjengelig for utvalgte personer ved hjelp av adgangskoder. Mobile reoler benyttes på plukklager og til arkivløsninger.

Mobile småvarereoler HI280 er produsert av varmgalvanisert stål. De er montert på mobile vogner av epoxy-lakkert, profilert stål. Vognene er utstyrt med hjul på skinner, som også kan monteres direkte på eksisterende gulv.

Selv med en meget stor belastning, kan du flytte en eller flere seksjoner i systemet manuelt - med kjededrift. Helt opp til 15 tonn. Det omfattende utvalget av tilbehør til småvarereol HI280 kan også benyttes ved en mobil løsning. Systemet kan leveres elektrisk med et "touch pad" betjeningspanel, som ytterligere fornkler anleggets styring og drift. Produktet kjennetegnes ved en meget høy driftsikkerhet og kvalitet. Constructors kompaktreoler er takket være sin tekniske oppbygning meget drift- og servicevennlig.

Spesifikasjon

Mobile Småvarereoler - kompaktlagring

Kompaktlagring i mobile småvarereoler, kan i prinsippet fordoble lagerkapasiteten. Dette oppnås ved at antall plukkganger reduseres til bare en. Gangene som er "borte" benyttes til lagring.

Den maksimale blokkvekt som kan flyttes med manuell drift (ratt) er 40 tonn. Det tilsvarer en blokk med 20 hylleseksjoner, der hver seksjon belastes med 2000 kg. En seksjon kan bygges i høyden fra 1000-3000 mm, med en dybde fra 300-500 mm. Belastningskapasitet pr hylle fra 75 - 400 kg.

Styring og manøvrering av mobile småvarereoler skjer enten med tradisjonell sveiv eller elektrisk via et betjeningspanel med "touch pad". Gangene mellom seksjonene kan utstyres med belysning som tennes automatisk når en gang åpnes. Hele anlegget kan utstyres med adgangskontroll.