Mesanin-Småvarereol HI280 - Constructor Smådelshåndtering - Constructor Norge

Mesanin-Småvarereol HI280

Beskrivelse

Mesanin-Småvarereol HI280

Småvaremessanin HI280 bygges i to eller flere nivåer med innlagt messanindekke. Ideelt om du har stor takhøyde i ditt lokale. Med vårt HI280 messaninsystem får man en fleksibel og svært stabil reolkonstruksjon uten forstyrrende søyler.

Konseptet bygger på smårereolsystem i flerplansløsning med mellomliggende mesanin. Oppbygningen krever at komponentene har en høy bæreevne. Til gjengjeld byr installasjonen på store muligheter for best mulig utnyttelse av rommets høyde. Lavfrekvente produkter plasseres i de øverste reolene, mens produkter som plukkes oftere plasseres på et lavere nivå. Messaninløsniner benyttes i mange forskjellige bransjer, da systemet er fordelaktig for å utnytte tigjengelig høyde i et lokale - uten bygningsmessige inngrep.

På denne måten kan lagerlokalet utnyttes best mulig, ikke bare med hensyn til plass, men også volum. Oppå reolen som bygges på gulvplan, monteres en messanin. Enten hviler messaninen på kraftig dimensjonerte stolper, eller også velges gjennomgående stolper. De gjennomgående stolpene kan utføres i opp til tre mellomliggende nivåer, og gir således 4 lagringsnivåer. Mellom nivåene kan det installeres vareheis eller rullebaner etc.for transport av gods.


Raskt budsjettoverslag for smådelshåndtering »

Produkt info

Mesanin-Småvarereol HI280

En småvarereol HI280 med messanin kalles også "Multi Tier". Løsningen består av småvarereoler montert i to eller flere plan. De nederste småvarereolene bærer altså det gulv/messanindekke som ligger oppå.

Stolpene dimensjoneres for å klare belastningen fra nivåene over. Småvarereolene i høyden brukes oftest på større reservedelslagre hvor man oppbevarer mange lavfrekvente varer.

Basen i en messaninløsning består av småvarereol HI280 med stolper i 1,2 mm varmforsinket stål. Stolpene bærer småvarereolene på 2. nivå. Man kan også velge gjennomgående stolper som føres videre til neste nivå med frittstående småvarereoler.

De overliggende etasjer nås enten via trapper, heis eller rullebaner. Bæreevnen på småvarereolene på de overliggende nivåer er den samme som for reolene på gulvet, fra 75 - 400 kg. Alt tilbehør til HI280 småvarereol passer også til HI280 messanin.

Spesifikasjon

Mesanin-Småvarereol HI280

En messanininstallasjon krever omhyggelig spesifikasjon. Den totale belastning kan være betydelig, og derfor skal hver installasjon kalkuleres nøye. De individuelle komponenter er standard HI280 deler, men en installsjon skal ofte kompletteres med avstivning på grunn av krav til belastning, samt installasjonens høyde.

Generelt gjelder følgende retingingslinjer:

Mål

Høyde: opp til 15 000 mm. En normal installasjon går fra 2 til 3 nivåer inkl. gulvplan. Vi har også installert i 4 nivåer.

Størrelse

Er avhengig av lokalet.