Sikkerhetstilbehør Pallereoler

 • Constructor - Safety accessories banner

Sikkerhetstilbehøret som bidrar til økt sikkerhet på lageret

Vi tilbyr en rekke sikkerhetstilbehør som alle er tilpasset lagerets utfordrende arbeidsmiljø. 

Et lager kan se forskjellig ut fra bedrift til bedrift, men uansett virksomhet omfattes alle av kravene i Arbeidsmiljølovens §§3 og 4 om forebyggende sikkerhet. Disse kravene gjelder både nye og eksisterende lager og det er vår plikt som leverandør å opplyse om hvilke krav som gjelder. Dette er for å gi våre kunder best mulig forutsetninger til å skape et trygt arbeidsmiljø i sine lager. 

Stolpe- og Gavlbeskyttelse

Der trucktrafikken er intensiv, øker risikoen før påkjøring og det er svært vanlig at stolper blir påkjørt av truckene. En deformert stolpe er en åpenbar sikkerhetsrisiko. Påkjøringsbeskyttelse er både et krav og en lønnsom investering for å minimere skader.  

Rassikring og Pallstoppere

Pallereolene skal, om det er fare for skader dersom det faller ned gods eller varer, være sikret med rassikring. Sikring skal settes på reolenes rygg og gavler og over eventuelle gjennomkjøringer/tunneler. 

Sikkerhetsgjerder og Påkjørings pullert

Lagermiljøet er et område der personale, kjøretøyer og gods skal arbeide sammen, og det blir stadig vanligere å lagre og håndtere gods på en så liten flate som mulig, noe som øker påkjøringsfaren betydlig. Sikre ditt lagermiljø med sikkerhetsgjerder og beskyttelsesstolper.

 

Utover sikkerhetstilbehøret vi presenterer på disse sidene har vi også et stort utvalg av praktiske tilbehør som: uttrekksenheter, avdelere, skilt- og merkesystem, hyller mm.  Trenger du ytterligere informasjon om tilbehør er det bare å kontakte oss

 • Påkjøringsbekyttelse, Stolpebeskytter, Gavlbeskyttelse for Pallereoler - Constructor Norge AS

  Stolpe- og Gavlbeskyttelse

  En deformert og skadet stolpe er en åpenbar fare. Påkjøringsbeskyttelse er en lønnsom investering for å minimere skader.

 • Rassikring og Pallstoppere for pallereoler - Constructor Norge AS

  Rassikring og Pallstoppere

  Reoler skal utrustes med rassikring. Sikringene skal settes på reolenes rygg og gavler og over eventuelle gjennomkjøringer/tunneler.

 • Beskyttelsestolper og Sikkerhetsgjerde for pallereoler og lagermiljø - Constructor Norge AS

  Sikkerhetsgjerder og Stolper

  Beskytt personalet, porter, vegger og annet inventar ved hjelp av sikkerhetsgjerder og påkjørings pullert