Pallereoler P90 - PushBack - FILO

Beskrivelse

Pallereoler P90 - PushBack - FILO

Spesielt godt egnet for lagring av gods i store kvantum. Man får færre håndteringer, kortere avstander og en økt lagerkapasitet på opp til 75%.

Pallereoler av typen PushBack er spesielt godt egnet for bulkgods som kan lagres på paller i henhold til prinsippet sist inn, først ut (LIFO). Systemet har to forskjellige oppbygninger avhengig bruksområde og håndtering. For kortsideshåndterte paller brukes for det meste hellende rullebaner uten drift, mens det for langsideshåndterte paller er mest vanlig å bruke vogner på hellende skinner. Opp til 10 paller kan skyves etter hverandre inn i disse baner, men dette avhenger av pallevekt og lagringshøyde over gulvet ved bruk av rullebaner uten drift. Ved bruk av skinnegående vogner er maksantallet 6 paller i dybden. Straks en pall tas ut, ruller neste pall frem til plukkstedet automatisk. Enkeltpaller kan dog ikke nås direkte. Denne løsning minsker både antall håndteringer og avstander, og øker lagringskapasiteten med opp til 75% sammenlignet med standard pallereoler.

Pallereoler P90 - PushBack kan også benyttes for å skape ytterligere lagringsplass i ellers ubrukelige områder, som for eksempel ovenfor tverrganger eller rundt lastesoner.


Raskt budsjettoverslag for pallesystemer »  

Produktfakta

Pallereoler P90 - PushBack - FILO

Paller lastes inn i PushBackreolen enten på rullebaner eller vogner. Pallen eller vognen skyves deretter inn i reolen av neste innkommende pall eller vogn. Paller kan lagres fra to til ti i dybden med rullebaner uten drift, og fra to til 6 paller i dybden ved bruk av vogner. Pallene lastes på og av fra samme sted, noe som minsker truckens kjørelengde og gir korte ledetider.

På grunn av hellningen på banen, ruller neste pall automatisk frem til kanten. Ved bruk av vogner er det mulig, i samme reol, og til og med i samme fag, å ha en blanding av produkter og palletyper, inklusive paller av dårligere kvalitet.

Rullebaner og vogner finnes i en mengde varianter, for enkel tilpasning til deres behov.

Vogner kan fås med fargekoding som kan forenkle identifisering av antallet lagrede paller i dybden.

 

Fordeler:

  • Rask og enkel tilgang til alle linjer.
  • Maks utnyttelse av gulvareale.
  • Passer for bulklager / kjølelager.
  • Pallen finnes alltid i fremkanten av reolen.
  • Tilgjengelighet etter FILO-prinsippet (først inn sist ut)
  • Høyde som standard, opp til 11 m.

Hva du bør tenke på ved prosjektering

Kraften som brukes til å trykke inn paller, uansett om systemet er med eller uten drift, føres tilbake til gaffelstativet på trucken. Jo fler paller som lagres i dybden og jo høyere lagringshøyden blir, jo mer øker kraften mot gaffelstativet.

Truckleverandøren kan gi informasjon om hvilken kraft gaffelstativet på trucken kan håndtere.