Pallereol P90 - Gjennomløp FIFO

Beskrivelse

Pallereol P90 - Gjennomløp FIFO

Gjennomløpsreoler er den optimale løsningen for palletert gods med høy omløpshastighet.

Godset plasseres på en side, triller igjennom gjennomløspreolen, separeres og bremses, før det tas ut i den andre enden. Såkalt FIFO (First In, First Out).Ved å utnytte det arealet som normalt benyttes til truckganger, økes lagringskapasieten med 60%.Dette er en helhetlig løsning som kombinerer lagerets vareinnhold, logistikk og økonomi på en effektiv måte.

Systemet (basert på FIFO) egner seg godt for sikker distribusjon og lagring av varer med "best før dato".


Raskt budsjettoverslag for pallesystemer »  

Produktfakta

Pallereol P90 - Gjennomløp FIFO

Constructors Gjennomløpsreoler, har samme kraftige konstruksjon som vanlige P90 pallereoler, slik at de tåler de statiske og dynamiske påkjenninger som oppstår. For å oppnå en god økonomisk løsning, dimensjoneres gjennomløpsreolene etter kundens behov. Rullebanene leveres premontert i seksjoner, slik at montasjetiden hos kunden blir kort.

Constructors Gjennomløpsreoler kan tilpasses til de fleste palletyper og -størrelser:

  • Innstyringsskinner hjelper truckføreren å sentrere pallen på rullebanen.
  • Et automatisk bremsesystem sikrer at pallebevegelsen alltid er sikker og kontrollert. Pallene ruller smidig på fullbredde- eller dobbeltruller.
  • Stoppe- og separeringsanordning benyttes for å holde fast rekken av bakenforliggende paller, mens den første pallen på plukksiden hentes ut på en sikker måte.
  • Alle anlegg tilpasses til pallenes størrelse, vekt og lagringskrav.

Med gjennomløpsreoler får du et pallereolsystem som gir deg:

  • Opp til 60% mindre gulvflate enn konvensjonelle pallereoler.
  • Først inn først ut (FIFO)-system - gir automatisk lagerrotasjon.
  • En innlastingsside og en utlastingsside - 2 ganger.
  • Høyde som standard, opp til 11 m.