P90 Dypstablingsreol - Constructor Pallehåndtering - Constructor Norge

P90 Dypstablingsreol

Beskrivelse

P90 Dypstablingsreol

Ideelt for lagring av store kvantum av samme type gods. Ditt eksisterende lagerareal kan utnyttes opp til 90% mer effektivt enn ved bruk av standard, konvensjonelle pallereoler.

Dypstablingsreoler passer for varer som kan settes på paller og lagres oppå eller bak hverandre, men som ikke egner seg for blokk-lagring. Pallene stables etter FILO-prinsippet (first in-last out) på bærejern montert på begge sider av kjøregangene. Dette betyr at individuelle paller ikke kan hentes ut direkte, men der hvor man kan benytte blokklagring, kan dypstablingsreoler øke lagringskapasiteten betraktelig. Tilgjengelig lagerareal kan utnyttes opp til 90% mer effektivt enn ved bruk av standard pallereoler.

Dypstablingsreoler eliminerer behovet for laste- og plukkganger. Gaffeltrucken plasserer pallene på langsgående bæreskinner. Gods av samme type kan lagres tett inntil hverandre. Constructor dypstablingsreoler sikrer at skjørt og ustabilt gods kan lagres tett og trygt i blokk uten at pallene plasseres direkte oppå hverandre.


Raskt budsjettoverslag for pallesystemer »  

Produkt info

P90 Dypstablingsreol

Flate bæreskinner utgjør en sikker, lastbærende overflate, hvor pallene ikke risikerer å sitte fast. Skinnene ligger på konsoller som er festet til stolpene.

Bærejernene er justerbare i 50 mm intervall og sikres automatisk med en sikkerhetslås. Innstyringer og detaljer i klare farger hjelper truckføreren md å plassere lasten raskt og riktig.

Fordeler

  • Kompaktlagring - maksimal utnyttelse av arealet.
  • Systemet lagrer flere paller pr m3 enn noe annet lagersystem.
  • Lav lagerrotasjon - godt egnet til sesongvarer
  • Ideelt til kjøle- og fryselagring.
  • FILO-lagring (First In Last Out)
  • Velegnet til bulkgods av samme type.
  • Standardhøyder opp til 11 m.