Mobile pallereoler-MOVO

Beskrivelse

Mobile pallereoler-MOVO

Mobile pallereoler består av pallereoler montert på skinnegående, elektrisk drevne vogner. Systemet bygges opp i blokker med et antall vogner, i tillegg til som regel faste vogner mot vegger. I hver blokk kan en betjeningsgang åpnes, med evt. fjernstyring. Constructors mobile pallereoler MOVO er blant Europas mest brukte. Bare i Norge finnes rundt 300 mobilanlegg i konvensjonelle og fryse-/kjølelager.

 De tunge, elektrisk drevne mobile pallereolene, MOVO, går på skinner som er støpt ned i gulvet, og tåler belastninger på opp til 24 tonn pr fag, i opp til 12 m høye seksjoner.

Når kjøregangene står åpne, sikrer avansert sensorteknikk og styrefunksjoner smidig manøvrering med og absolutt sikkerhet for brukerne.

Med et bredt utvalg av tilbehør, er MOVO velegnet til alle typer gods. Våre mobile pallereoler har en garantert driftssikkerhet ved svært lave temperaturer, og egner seg dermed svært godt til bruk i kjøle- og fryselager. 


Raskt budsjettoverslag for pallesystemer »   

Se hvordan du kan optimalisere ditt lager her!

Produktinfo

Mobile pallereoler-MOVO

MOVO-systemet er konstruert i moduler, noe som gjør det enkelt å utforme og tilpasse ethvert behov. Effektivt og økonomisk. Skinner, gulv og styresystem velges utifra hva som passer best på ditt lager.

I tillegg til et standard styresystem til MOVO, kan vi også levere flere valgfrie styremetoder som kan gi raskere drift eller sikre pålitelig lagerstatus. MOVO kan skreddersys til alle behov, med alt fra enkel radiostyring på gaffeltrucken, til full integrasjon med ERP-systemet.

Forskjellen ligger i detaljene:

 • lysstyring- lyset er kun tent i den betjeningsgang som er åpen
 • mulighet til å åpne forutbestemte betjeningsganger
 • nattstilling - forbedrer luftsirkulasjonen
 • sprinklerinstallasjon - i tilfelle brann
 • brannstilling - separerer en spesifikk vogn
 • fjernkontroll - diagnostikk og vedlikehold av teknikere.

I tillegg finnes en mengde utstyr til kalde og normaltempererte lokaler.

Fordeler

 • Maks utnyttelse av gulvplass - kun en åpen betjeningsgang
 • Spar opp til 40-50% gulvplass i forhold til konvensjonelle pallereoler
 • Øker lagerkapasiteten med opp til 80-100%
 • God fyllningsgrad bidrar til å redusere energiomkostningene i frysehus
 • 100% individuell palleadgang
 • Modul-konstruksjon til alle håndteringsformer
 • Sikkerhet iht. deteuropeiske normer 2006/42/EG og DIN EN 15095
 • Høyde, som standard opp til 11 m.
 • Belastning, opp til 20 tonn pr seksjon.