Innstikks- og Listverksreol (A-reol)

Beskrivelse

Innstikks- og Listverksreol (A-reol)

Innstikks- og Listverks-reoler(A-reol) benyttes av både produsenter og detalj-/grossisthandlere innenfor trevarebransjen. F.eks. arbeider møbelprodusenter med varierende former for trevarer i deres prossesser og har derfor behov for å oppbevare disse på en rasjonell måte.

Treoppbevaring eller systemer til oppbevaring av materialpakker er ikke en spesifikk produktgruppe, men derimot en kombinasjon av forskjellige lagersystemer. Disse lagersystemene suppleres med spesialdetaljer og løsninger, så de fungerer som rasjonell oppbevaring og håndtering av trevarer.

Systemet kan oppbevare alt, fra plasskrevende gods i form av materialpakker, til sponplater og profillister. Hvert produktområde krever sin form for spesialløsning.


Raskt budsjettoverslag for langgodshåndtering»

  

 

Produkt info

Innstikks- og Listverksreol (A-reol)

Constructors konsept for Innstikks- og A-reoler bygger på flere av våre standardprodukter, supplert med spesielt tilbehør for å møte unike oppbevaringsbehov. Grunnlaget er Pallereol P90 Silverline i forskjellige konstruksjoner.

Pallereoler tåler store belastninger og godset er lett tilgjengelig med gaffeltruck. Ofte utstyres pallereolen med rullebaner, så trepakkene kan kortsidehåndteres.

Grenreoler er en alminnelig løsning til håndtering av trevarer, da de er dimensjonert til både store og plasskrevende gods, samt små og lette laster. Småvarereolen HI280 kan oppbevare mindre artikler.

Spesifikasjoner

Innstikks- og Listverksreol (A-reol)

  • Pallereol P90 Silverline kan bygges i opp til 8 m høyde, med dimensjoner og design som er tilpasset vekt og volum.
  • Grenreol GT90 er til tungt gods. Den leveres galvanisert. Grenreolen kan utstyres med tak til utendørs oppbevaring av trelast.
  • Lett grenreol, varmforsinket i høyder opp til 3000 mm med 500 mm intervaller. Vareierende grenlengder fra 300 - 600 mm.
  • Rollrack leveres i en høyde opp til 2200 mm og belastninger opp til 1500 kg/fag. Seksjonsdybde: 2350, 3500 og 4650 mm.
  • Småvarereol HI280 kan tåle belastninger opp til 400 kg/hylle. Høyder: 1000 - 1500 mm. 35 forskjellige standarddimensjoner på hyller. Lastekapasitet: 5,1 tonn/seksjon.
  • A-reol: Spesialkonstruksjon til stående trepakker; opp til 6000 mm høyde med fleksible inndelingsintervaller.