Langgodsoppbevaring - stabil lagring av lange og tunge laster

 • Grenstall
 • Plåtbyrå
 • Grenstall1
 • Virkesställ

Grenreoler og lagringsløsning for lange og tunge gods.

Grenreoler, Universalreoler, Rollrack, Trelastreoler, Listverksreoler og Platereoler er utformet spesielt for å kunne oppbevare langgods og gods av varierende lengde. De er ideelle for en sikker og organisert lagring av lange og tunge laster. De er også ideelle for oppbevaring av stålstenger, rør, møbler og trelastforpakninger. 

De beste løsningene gir en tydelig layout med smidig adkomst på minimalt med plass. Alt til en lav kostnad.

Se også løsninger vi har gjordt for kunder her.

 • Grenreoler

  Grenreoler

  Grenreoler er ideelt for oppbevaring av vanskelige og lange artikler. Produktene lagres vannrett på armer og håndteres enten manuelt eller med hjelp av truck eller kran.

 • Lett Grenreol

  Lett Grenreol

  Oppbevar lange varer av trevirke, rør, listverk eller andre varer sikkert og lett tilgjengelig med Constructor Lett Grenreol.

 • Innstikks- og Listverksreol (A-reol)

  Innstikks- og Listverksreol (A-reol)

  Innstikks- og A-reoler brukes av både produsenter og detalj-/grossisthandel innen trelastbransjen. Trevarer oppbevares på en rasjonell måte.

 • Plateautomat

  Plateautomat

  Plateautomat er en rasjonell og effektiv form for oppbevaring av stålplater og annet plant materiale. Plateautomat gir ergonomisk håndtering, tar liten plass og minsker skader på gods.

 • Rollrack

  Rollrack

  Rollrack er en innstikksreol med rom i forskjellg størrelse, avhengig av langgodsets form. Reolen er "åpen" på kortsiden, der godset føres inn ved hjelp av en takgående conveyor.

 • Universalreol

  Universalreol

  Constructor Universalreol - vanlige bruksområder er oppbevaring av dokumenter, gods som oppbevares i plastbokser eller oppbevaring av lange eller volumiøse gjenstander.