WMS TC2000/TC2000+ artikkelhåndteringsprogram - Constructor Lagerautomater og WMS - Constructor Norge

WMS TC2000/TC2000+ artikkelhåndteringsprogram

Beskrivelse

WMS TC2000/TC2000+ artikkelhåndteringsprogram

TC2000 er et WMS-system som er utviklet for lagerautomater. Den kan benyttes som frittstående system eller kobles til eksisterende WMS-system.

TC2000+ er et komplett WMS-system som kan benyttes når man har både maskiner og statiske pallereoler på lageret. Plukkingen gjøres med håndholdte PDA'er.

TC2000 kan umiddelbart ta frem lagerartikler, lagerplasser og gjøre varetelling. Programvaren mulligjør kontroll av lageret fra enkel lagerstyring til avansert batchplukkesystem som kan inneholde flere Tornadoer, Paternostere og HOCA.

Funksjoner

WMS TC2000/TC2000+ artikkelhåndteringsprogram

 • Plukk
 • Reservering
 • Lagertelling
 • Tydelig grafikk viser all virksomhet
 • Flytting av artikler på lageret
 • God rapportering
 • Repetisjon av diagram for ulike lagringsplasser og hyller
 • Transaksjonshistorikk (hvem, hva, når)
 • Grafisk overvåkning av lagerpåfyllingshastighet
 • Overvåkning av type lagerplasser
 • Overvåkning av låneartikler
 • Mulighet for utskriving av etiketter under plukking og reservasjon.
 • FIFO, flytende lagerplasser, faste lagerplasser med eller uten kvantitetshåndtering
 • Kontrollopplysninger for et lager, direkte fra verdisystemet
 • Støtte for kontroll av separate produksjonsbatcher  av en spesiell artikkel per berørt lagerplass
 • Flere forskjellige språkalternativ
 • Divers kotroller av brukerkonto og rettigheter
 • Vektkontroll av artikkel
 • Kobling til bilder eller tegninger
 • Serienummerkobling til artikler