Tilbehør

Tilbehør

 • WMS software

  WMS software

  TC2000 er et komplett WMS program til lagerautomater og kan integreres i alle Constructors automater.

 • Posisjons lyslist

  Posisjons lyslist

  Posisjons lyslisten viser i hvilken retning neste plukk i skuffen vil skje. Reduserer feilplukk og øker plukkefrekvensen.

 • Light pointer

  Light pointer

  Light pointeren viser hvor i skuffen det skal plukkes. Reduserer plukkfeil og øker plukkfrekvensen.

 • Flere plukkåpninger

  Flere plukkåpninger

  Flere plukkåpninger kan plasseres på samme eller motsatte side av automaten, på samme nivå eller på flere nivåer.

 • In/out feeder

  In/out feeder

  In/out feeder bringer automatisk ut brettet fra automaten til en plass hvor du enkelt kan bruke en lift eller kran til håndtering av plasskrevende eller tunge gods.

 • Plexiglass-panel

  Plexiglass-panel

  Med plexiglass-panelet blir lagerautomaten mer visuell. Gjennom plexi-glasset ser du Tornadoautomaten i funksjon.

 • Automatisk lukeåpning

  Automatisk lukeåpning

  Med automatisk lukeåpning kan du enkelt stenge av maskinen og forhindre uautoriseret bruk. Kan integreres med brannslukningssystem.

 • Trådløs strekkode scanner

  Trådløs strekkode scanner

  For å gjøre plukkingen mer effektiv kan du benytte en trådløs strekkodeleser med våre lagerautomater.

 • Batchplukk

  Batchplukk

  TC2000 gjør det mulig å anvende batchplukking. En lysposisjonslist kan integreres ved alle maskiner.

 • Inndeler

  Inndeler

  Paller/seksjoner kan deles inn ved hjelp av inndelere hvis man ikke benytter skuffer. På den måten kan godset separeres.

 • Etikettskriver

  Etikettskriver

  Etikettskriver, modell CLP521

 • Web kamera

  Web kamera

  Web kamera til fjernadministration og support.

 • Fiberesker

  Fiberesker

  Fiber-/pappesker til inndeling av lagerautomatens skuff.

 • Vekt

  Vekt

  Vekten viser skuffens totale vekt. Installeres med separat display ved plukkeåpningen.