Verksted og arbeidsplass

Beskrivelse

Verksted og arbeidsplass

Produktområdet Verksted og Arbeidsplass dekker "generell oppbevaring", dvs. oppbevaring av både verktøy, komponenter og materialer. Det betyr at vi dekker stort sett alle behov for oppbevaring: alt fra palletert gods, til langgods, verdifullt verktøy, til instrumenter til smådelshåndtering i plastbokser plassert i småvarereoler.

  • P90 pallereol er basisproduktet til lagring av plasskrevende gods eller gods som finnes i masterforpakninger.
  • Småvarereoler er et multifunksjonelt reolsystem til mindre artikler eller plastbokser i system.
  • Langgodsreoler i form av grenreoler eller Rollrack-systemet.
  • Garderobeskap og arbeidsbord er produkter som alltid benyttes på verksteder.
  • Paternoster og Tornado Lagerautomat er begge meget ideelle til oppbevaring av små, verdifulle og ofte følsomme komponenter.

Den avgjørende faktor er alltid å finne det best egnede lager- og håndteringssystem for å oppnå den best mulige løsningen for kunden. Dette skjer ved en vurdering av mange aspekter, bl.a. økonomi og ergonomi.

Produkt info

Verksted og arbeidsplass

Generell informasjon om de mest brukte produkter til innredning på verksted og arbeidsplass.

  • Pallereol P90 bygges som standard opp i 12 m høyde, uten skjøting, og skreddersys mht. belastning og dimensjoner (se under rubrikken Pallehåndtering).
  • Småvarereol HI280, leveres som stasjonære eller mobile reoler, og i kombinasjon med mesanin. Tilpasses belastningskrav, høyde og bredde.
  • Grenreol og Rollrack. Kundetilpasset i mål og dimensjoner.
  • LOCK verktøyskap og Garderobeskap. Tilpasses kunden etter størrelse, design og tilbehør.
  • Lagerautomater, paternoster og liftautomater. Vi tar utgangspunkt i kundens spesifikke krav til belastning og dimensjoner.

Spesifikasjoner

Verksted og arbeidsplass