Fremtidens oppbevaring - Constructor Norge AS

Fremtidens oppbevaring

  • Fremtidens oppbevaring - Constructor Norge AS

Fremtidens oppbevaring

Constructor er stolt av å kunne presentere de nye mobile reolene til arkiv og kontor: Compactus® Dynamic og Compactus® Dynamic Pro. Disse nye elektrisk drevne systemer overgår de eksisterende i funksjonalitet og komfort. Om det er dyrt? Nei! Mange års erfaring, kombinert med avansert teknologisk utvikling sikrer ikke bare det beste i funksjonalitet, men har også et høyst konkurransedyktig prisnivå.

   

En ny generasjon elektriske systemer

Constructor introduserer en ny generasjon elektriske reoler til arkiv og kontor:

Mobile kontorreoler

  • Compactus® Dynamic XT
  • Compactus® Dynamic Pro XT

 

Mobile arkivreoler:

  • Compactus® Dynamic XTR
  • Compactus® Dynamic Pro XTR
  • Compactus® Double Decker XTR

 

Museumssystemer:

  • Compactus® ArteStore: mobile uttrekksrammer til maleri
  • Compactus® ArteStore: mobile reoler

  

Sikkerhet først

Den nye Compactus® Dynamic serien har, som standard, to sikkerhetsnivåer: overvåkning av motorstrømmen (Motor Current Monitoring System) og passivt sikkerhetssystem. Velger du også fotoceller eller bevegelsessensorer, oppgraderer du sikkerheten ytterligere.

Som et at de første systemer med mobile reoler har Constructor’s Compactus® Dynamic og Dynamic Pro oppnådd den verdensomspennende sertifisering IEC 60950. Samt EN 15095 sertifisering. Med disse sertifikater er sikkerheten ved våre elektrisk systemer godt ivaretatt. Dette er vårt primære fokus.

Rustet for fremtiden

Dynamic Pro styringen har en intelligent 3,5" LCD touch skjerm, som er svært brukervennlig og fremtidssikret. Integrasjon med filstyringssoftware, avansert adgangskontroll, en programmerbar "standardgang", nettverkstilknytning og tidskontrollert nattstilling er funksjoner som virkelig bidrar positivt til bedriftens effektivitet og arbeidsmiljø.