NAV valgte Constructor

NAV valgte Constructor

Siste nytt - NAV valgte Constructor Norge


NAV Drift og Utvikling har etter en nøye utvelgelsesprosess valgt å inngå en 2 årig rammeavtale med opsjon på 2 år med Constructor Norge AS


Avtalen omfatter leveranser av arkivløsninger, manuelle og elektrisk, samt. mapper og lagerinnredning til NAV Norge.


NAV Drift og utvikling
stilte krav til en innovativ leverandør med hensyn til rådgivning, løsninger, levering og ettermarked bestående av HMS / Sikkerhet og service/vedlikehold. Det var også et avgjørende element at leverandøren skulle være landsdekkende og dekke et bredt spekter av arkiv og lagerutstyr.

Constructor Norge AS er markedsleder og har i en årrekke ledet utviklingen av nye og innovative løsninger innen arkiv og lagerløsninger.

Constructor Norge AS er svært tilfreds med å bli valgt som samarbeidspartner til NAV Drift og Utvikling.