Constructor Norges historie og konserntilhørighet steg for steg

  • Historien - Constructor Norge AS

Constructor Norges historie og konserntilhørighet steg for steg

2009: Fabrikk i Tyskland oppgraderes.
2008: Konsernet Aker Material Handling AS endrer navn til Constructor Group AS
2007: Konsernet Aker Material Handling AS, kjøpes av investeringsselskapet Altor Fund II
2004: Konsernet fokuserer sterkt på å videreutvikle sin posisjon i markedet og endrer navn til Aker Material Handling AS. Eies 100%, og er en av industridivisjonene i Aker ASA
2003: Konsernet foretar store omstruktureringer ved å foreta omfattende salg av virksomheter og endringer på organisering og produksjonsrasjonaliseringer
2000: Konsernet endrer navn til Dexion Group Ltd. med Aker RGI som majoritetseier
 
1999: Constructor Group inngår fusjon med Dexion Ltd
1996: Kasten Høvik kjøper Electrolux Constructor og skifter navn til Constructor Group
1994: Kasten Høvik kjøper Regalia og får nye eiere: Resource Group International (RGI)

1989: Høvik Stål kjøpes opp av Kasten og Kasten Høvik etableres

1947: Høvik Verk starter, som en av skandinavisk første, produksjon av stålreoler

1856: Høvik Verk ble grunnlagt som glassverk på Høvik som en del av Christiania Glasmagasin