Hvorfor skal reolene inspiseres?

  • INSTA-kontroll | Reol ettersyn | EN 15635 | Årlig ettersyn - Constructor Lagersikkerhet

Hvorfor skal reolene inspiseres?

Hvorfor skal deres lagerreoler inspiseres regelmessig?

Småskader på reoler skjer ofte i forbindelse med flytting av gods, reoler som monteres/demonteres og vanlige slag fra påkjørsler. 

Dette kan føre til glidning på hylleplassen og som kan medføre alvorlige skader på personale og materiell. Utfordringen er å se disse endringen så tidlig at store fremtidige omkostninger kan unngås. Dette krever en særlig sakkyndig og erfaren ekspert som vet hva man kan kikke etter.

Constructor’s reol kontrollører er fullt sertifisert og har stor erfaring i å utføre årlige kontroller som sørger for sikkerheten på deres lagerreoler. Hjelpen er kun et tastetrykk med telefonen!

Her er noen av de spørsmål vi ofte mottar angående reolettersyn:

Skal jeg ha et årlig ettersyn?
- Ja. Den europeiske standard EN 15635 (Steel Static Storage Systems - Application and Maintenance of Storage Equipment) gir instruksjoner om ettersyn av reolinstallasjoner. Avsnitt 9.4.2.3 om Særlig Sakkyndige sier “En teknisk kompetent person skal utføre inspeksjoner minst hver 12. måned. En skriftlig rapport skal sendes til ansvarlig person for lagerets sikkerhet med observasjoner samt utbedringsforslag hvis nødvendig."

Skal jeg også selv etterse våre reoler?
- Ja, du skal utføre visuelt ettersyn. EN15635 avsnitt 9.4.2.2 om Visuelt Ettersyn sier: “den personen som er ansvarlig for lagerets sikkerhet, skal sikre at det utføres ettersyn en gang i uken eller annen regelmessig intervall basert på en risiko vurdering. En formell skriftlig protokoll skal ajourføres. 

Er det de samme personene som utfører disse reolettersynene?
- Nei. Det er helt i orden at ditt team utfører de ukentlige, visuelle ettersyn, men vi anbefaler at disse utføres av en kompetent person. Hvis de har bruk for hjelp til å trene deres team til å utføre visuelt ettersyn, kan vi tilby et Sikkerhetskurs.  Det årlige ettersyn skal utføres av en teknisk kompetent person, og det er her vi kan tilby dere vårt profesjonelle NS/EN 15635 Sikkerhetsettersyn.


Hvis denne informasjonen ikke gir svar på ditt spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss på tlf. 4767 112600 eller kundesenter@constructor.no.

 

Bok reolkontroll her»